bestcourses is supported by learners. When you buy through links on our website, we may earn an affiliate commission. Learn more

SQL Server T-SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi

Sıfırdan SQL Server T-SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Uzmanı Olun

5 / 5.0
20 students7 hours 53 minutes

Created by Mesut ILICA, offered on Udemy

bestcourses score™

Student feedback

4.4/10

To make sure that we score courses properly, we pay a lot of attention to the reviews students leave on courses and how many students are taking a course in the first place. This course has a total of 20 students which left 1 reviews at an average rating of 5, which is below the average.

Course length

9/10

We analyze course length to see if courses cover all important aspects of a topic, taking into account how long the course is compared to the category average. This course has a length of 7 hours 53 minutes, which is pretty short. This might not be a bad thing, but we've found that longer courses are often more detailed & comprehensive. The average course length for this entire category is 5 hours 13 minutes.

Overall score

5.4/10

This course currently has a bestcourses score of 5.4/10, which makes it an average course. Overall, there are probably better courses available for this topic on our platform.

Description

SQL Raporlama Veri Analizi Kursuna Kimler Katılmalı ?

Günümüzde raporlama, tüm kurumların kaçınılmaz ihtiyacı haline gelmiştir.

Bu kapsamda her kurumda verileri inceleyecek, analizini ve raporlamasını hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilecek personelin istihdamına gereksinim duyulmaktadır.

Bu iş tanımına dahil olan herkes SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimine katılabilir.

Kurs İndirim Kuponu : INDIRIMAYIS28 (Kupon süresi dolmuşsa bana mesaj atarak talep edebilirsiniz)

SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi Hedefi


 • SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi hedefi Veri girişi sistemini sağlıklı raporlamalar elde edebilmek amacıyla belli bir sistematik düzen dahilinde, akılcı şekilde yapılandırabilecek bilgi düzeyine erişmek.

 • Veri girişi, güncelleme, istenilen veriye ulaşma, dışarıdan veri alma, veri gönderme ve bu verilerin yazdırılması gibi temel işlevleri örnek veri tabanları hazırlatarak öğretmek.

SQL Nedir?

SQL, verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dildir. SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir.

Transact-SQL

T-SQL, Microsoft ve Sybase'in ilişkisel veritabanlarıyla etkileşimde kullanılan SQL'e ait özel uzantısıdır.

SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi Konuları;

 • Veritabanı Kavramı

 • Veri Yönetimi

 • SQL Veri Türleri

 • Neden Veritabanı Tercih Edilir?

 • Veritabanı Objelerine Yakından Bakış

 • Alan,Tablo,Kayıt,Veri,Veri Türü Kavramları

 • Veritabanı Bağlantıları

 • Veritabanı Tablolarının Tasarımı

 • SQL Sorgulama Dilinin Gelişimi

 • SQL Dilinin Syntax Yapısı

 • Sorgu Mantığı

 • SQL İle Seçme Sorguları

 • SQL ile Gruplama ve Filtreleme İşlemleri

 • SQL ile Aritmetik Fonksiyonların Kullanımı ve Mantığı

 • SQL ile Kategorik Veri Listeleme ve Gruplandırma

 • SQL ile Kriter Belirtme ve Kriterlerin Birbiriyle Bağlanması

 • SQL ile Şartlı Sorgulamalar ve Data Tagging, Sanal Alanlar Oluşturma

 • SQL Kullanarak Birden Fazla Tablo ile Aynı Anda Çalışma, Join Kavramı

 • Left, Right, Inner, Full Join Kavramları

 • MSSQL Server’ın Etkin ve Efektif Kullanımı

 • Fonksiyonlar ile Veritabanı Yönetimi

 • Stored Procedure Oluşturma, Kullanma, Güncelleme, Silme

 • Neden-Sonuç çözümlemesi yapmak

 • Finansal Çözümleme İşlevleri

 • Analiz ve Çözümleyici Uygulamaları

 • Tasarlanan Tablolar Arasındaki İlişkiler

 • Parametrik Sorgulamaların Kurguları


What you will learn

 • Veritabanı Kavramı
 • Veri Yönetimi
 • Veritabanı Tablolarının Tasarımı
 • SQL Server'ı Etkin Kullanmayı
 • T-SQL Sorgu Mantığı
 • Stored Procedure ve Fonksiyon Kullanımı

Requirements

 • Ön koşul yok sıfırdan her şeyi öğreneceksiniz
Udemy logo
Available on

Udemy

With almost 200,000 courses and close to 50 million students, Udemy is one of the most visited online learning platforms. Popular topics include software development, the digital economy, but also more traditional topics like cooking and music.

Frequently asked questions

 • Price: $19.99
 • Platform: Udemy
 • Language: Turkish
 • 7 hours 53 minutes
SQL Server T-SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi thumbnail

bestcourses score: 5.4/10

There might be better courses available for this topic.