bestcourses is supported by learners. When you buy through links on our website, we may earn an affiliate commission. Learn more

Коронавирус-Што треба да знаете

Овој бесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус (COVID -19) се фокусира на историјата, преносот, симптомите, можниот третман и потенцијалното спречување на новиот коронавирус. Како одговор на ширењето на овој нов коронавирус - Алисон, како дел од меѓународниот одговор, создаде основен бесплатен курс за тоа што луѓето треба да го знаат за коронавирусот, неговата позадина, како најдобро да се справат со заканата што ви претставува.

5 / 5.0
27 students

Description

Овој бесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус се фокусира на историјата, симптомите, преносот и превенцијата од вирусот што претходно не бил идентификуван кај луѓето. Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања, како што е Блиско источен респораторен синдрон (MERS-CoV) и Тежок акутен респираторен синдром (САРС-КоВ). Коронавирусите се зонотични, што значи дека тие се пренесуваат помеѓу животните и луѓето. Курсот ќе дискутира за тоа како појавата на вирус може да резултира со сериозни последици по здравјето на лицата кои се заразени од него и последиците за здравствените ресурси на заедниците и земјите во кои се јавува состојба на епидемија. Вообичаените знаци за инфекција вклучуваат респираторни симптоми како треска, кашлица, скратен здив и тешкотии при дишењето. Во потешки случаи, инфекцијата може да предизвика пневмонија, тежок акутен респираторен синдром, откажување на бубрезите, па дури и смрт. Курсот е со единствена иницијатива, која се заснова на информации дадени од Светската здравствена организација (СЗО), Женева, Швајцарија и ЦКБ (Центар за контрола на болести, САД). Овој курс е дел од иновативната иницијатива на Алисон за развој на глобален систем на сертифицирање за брзо реагирање во борба против пандемијата. Овој бесплатен курс ќе се ажурира месечно. За да ја охрабри свеста и разбирањето на знаењето за вирусот и нејзината закана, Алисон, исто така, направи курс за бесплатна PDF сертификација достапен низ целиот свет. Со поминување на овој курс, можете да бидете информирани за тоа како најдобро да се справите со заканата што новиот короавирус ја претставува за вас и другите. Па, зошто да чекаме? Започнете со курсот денес и за 1-2 часа ќе стекнете знаење за да ви помогне да ве заштити вас, вашето семејство и вашата заедница од заразување и пренесување на новиот коронавирус.
Alison logo
Available on

Alison

Alison is a free online education platform for teaching workplace skills. With more than 23 million registered learners, it's one of the largest free learning websites worldwide.

Frequently asked questions

  • Price: Free
  • Platform: Alison
  • Language: English
Коронавирус-Што треба да знаете thumbnail

We currently can't calculate a bestcourses score for this course, as we don't have enough data.