bestcourses is supported by learners. When you buy through links on our website, we may earn an affiliate commission. Learn more

İyi Bir Lider Olmanın Yolları- Global Liderlik Özellikleri

Küresel Liderlik İlkeleri-Türkiye’nin Liderden Beklentisi-Türkiye'de Lider Özellikleri-Liderlikle ilgili tüm teoriler.

4.1 / 5.0
1360 students 58 minutes

Created by Hüseyin UYANIK, offered on Udemy

bestcourses score™

Student feedback

4.9/10

To make sure that we score courses properly, we pay a lot of attention to the reviews students leave on courses and how many students are taking a course in the first place. This course has a total of 1360 students which left 12 reviews at an average rating of 4.1, which is average.

Course length

8.8/10

We analyze course length to see if courses cover all important aspects of a topic, taking into account how long the course is compared to the category average. This course has a length of 58 minutes, which is pretty short. This might not be a bad thing, but we've found that longer courses are often more detailed & comprehensive. The average course length for this entire category is 2 hours 44 minutes.

Overall score

5.3/10

This course currently has a bestcourses score of 5.3/10, which makes it an average course. Overall, there are probably better courses available for this topic on our platform.

Description

İYİ BİR LİDER OLMANIN YOLLARI

Liderlik, belirlenen hedeflere ulaşmada birey ve grup davranışlarını etkileme süreci olarak tanımlanabilir. Etkili lider; açık görüşlü, risk alan, başkalarını etkileme gücüne sahip, iyi iletişimci, yönetimsel sorun ve anlaşmazlıkları çözme becerilerine sahip kişidir.

Etkili lider, ayrıntılar üzerinde fazla zaman harcamaz, kurallardan çok sonuçlara odaklaşır, birlikte çalıştığı insanlarla sürekli iletişim içinde olur, bulunduğu pozisyonun başını döndürmesine izin vermez, zor ve karmaşık olayların üzerine gider, ancak bütün sorunları kendisi çözmeye kalkışmaz. Çalışanların potansiyelinin önemli olduğunun farkındadır.

Mesleklerin geleceğe taşınmasında liderler önemlidir. Yeni liderlerimizi yetiştirirken, eski liderlerimizi tanımamız, onların izledikleri yolları öğrenmemiz yararlı olacaktır.

Liderlerimiz şu anda hangi noktada bulunmaktadırlar? Bu noktaya gelmek için hangi yolları izlediler? Ne kadar zamandır buradalar? Ne kadar hızla yol aldılar? Siz hiç kendinize bu ve benzeri sorular sordunuz mu? Liderlerimizi tanımamız ve onlara ulaşmamız için bu soruların yanıtlarını bulmalıyız.

Liderlik ortak hedeflere ulaşmada birey ve grup davranışlarını etkileme süreci olarak da tanımlanmaktadır  Bu süreci yönetecek ve hedeflere götürecek etkin liderlere gereksinim vardır. Grubu belli hedeflere yönlendirmek, hedef belirleme, başarı yönünde yöneltme, etkinliklerini etkileme, kontrol etme, belli amaçlara ulaşmaları için cesaretlendirme gibi özel bazı nitelik ve beceriler gerektirir ve bunların tümüne liderlik becerileri denir.

Etkin bir lider nasıl olmalıdır? Liderin, insanları kendi başlarına gidemedikleri yerlere götürme gücü vardır. Etkili bir lider, dürüst, ileriyi gören, ilham veren, değişiklikleri destekleyen, eşitlikçi, destekleyici, görüşlerini açık bir biçimde ifade eden, insanları iyi dinleyen ve tarafsız değerlendiren, gücünü uygun biçimde kullanan, güvenilir, grubunu destekleyen, başkalarının görüşlerine saygı duyan, kendi gücünün farkında olan, hatalardan ders çıkartabilen, etkili iletişim ve yönetim becerilerine sahip kişidir. Etkili liderler kurumun her düzeyinde ortaya çıkabilirler.

What you will learn

 • İyi Bir Lider Olmanın Yolları
 • Liderliğin Öğeleri
 • İyi Lider Olmak
 • Liderlik Yolundaki Tuzaklar ve Bu Tuzaklara Düşmemek.
 • Global Liderlik Unsurları
 • Küresel Liderlik İlkeleri
 • Küresel liderlik öz yetenekleri
 • Küresel liderden istenen bilişsel karakteristik
 • Küresel liderden istenen davranışsal yetkinlikler
 • Türkiye’nin Liderden Beklentisi veye Türkiye Şartlarında Lider Özellikleri
 • Liderlikle ilgili tüm teoriler.

Requirements

 • Kurs gereksimi ve Ön koşul yok.
Udemy logo
Available on

Udemy

With almost 200,000 courses and close to 50 million students, Udemy is one of the most visited online learning platforms. Popular topics include software development, the digital economy, but also more traditional topics like cooking and music.

Frequently asked questions

 • Price: $54.99
 • Platform: Udemy
 • Language: Turkish
 • 58 minutes
İyi Bir Lider Olmanın Yolları- Global Liderlik Özellikleri thumbnail

bestcourses score: 5.3/10

There might be better courses available for this topic.